IoT book v1.1

1: Cập nhật tình trạng IoT thế giới và Việt nam
2: IoT là gì ?
3: Ứng dụng IoT như thế nào ?
4: Cần chuẩn bị gì để học IoT?
5: Arduino là gì ?
6: Ứng dụng của Arduino là gì ?
7: Cảm biến IoT là gì ?
8: Kết hợp cảm biến với Arduino như thế nào ?
9: Esp8266 la gì?
10: Khác nhau giữa Arduino với Esp8266?
11: Phần mềm lập trình Arduino là gì ?
12: Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình arduino
13: Dự án đầu tiên Hello word!
14: Tự ráp trạm quan trắc không khí IoT?
15: Tự ráp xe IoT điểu khiền bằng wifi
16: Tự lắp ráp robot nhện 4 chân.
17: ……

Tài liệu nên đọc IoT

1: Volume 1 — Internet of Things For Dummies
2: Volume 2, Internet of Things Applications For Dummies
3: The Internet of Things (IOT ) for Beginners

Khóa học IoT

1: Khóa học IoT căn bản

Các cuộc thi IoT

1: WHISE 2019

Bài viết tương tự