IoT book v1.1

1: Cập nhật tình trạng IoT thế giới và Việt nam
2: IoT là gì ?
3: Ứng dụng IoT như thế nào ?
4: Cần chuẩn bị gì để học IoT?
5: Arduino là gì ?
6: Ứng dụng của Arduino là gì ?
7: Cảm biến IoT là gì ?
8: Kết hợp cảm biến với Arduino như thế nào ?
9: Esp8266 la gì?
10: Khác nhau giữa Arduino với Esp8266?
11: Phần mềm lập trình Arduino là gì ?
12: Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình arduino
13: Dự án đầu tiên Hello word!
14: Tự ráp trạm quan trắc không khí IoT?
15: Tự ráp xe IoT điểu khiền bằng wifi
16: Tự lắp ráp robot nhện 4 chân.
17: ……

Tài liệu nên đọc IoT

1: Volume 1 — Internet of Things For Dummies
2: Volume 2, Internet of Things Applications For Dummies
3: The Internet of Things (IOT ) for Beginners

Khóa học IoT

1: Khóa học IoT căn bản

Các cuộc thi IoT

1: WHISE 2019

Các bạn có nghĩ đến một ngày chơi xe điều khiển từ xa mà không cần tay điều khiển đắt tiền không?Các bạn có nghĩ đến điều khiển xe IoT từ xa với chiếc điện thoại android của mình không nào?Để hướng dẫn các bạn trẻ […]