Chuyên mục: The gioi kien thuc

  • Súng nhiệt kết nối điện thoại

    Trong tình hình Covid 19 hiện nay, có thể các bạn đang nghỉ đến làm sao để đo được thân nhiệt của người khác mà vẫn giữ khoản cách với họ và đặt biệt hơn nó có thể kết nối với điện thoại để được update liên tục . Súng nhiệt kết nối điện thoại sẽ hỗ trợ các bạn biến điều đó thành hiện thực.

  • Ứng dụng IOT và công nghiệp 4.0

    Trong quá trình sản xuất chúng ta luôn hướng đến sản lượng + chất lượng + hiệu quả + chi phí thấp. Từ đó thế giới đặt ra một dấu hỏi lơn : Làm sao ứng dụng công nghệ vào sản xuất ? Ứng dụng IOT sẽ cho các bạn nhiều thứ.