Các bạn có nghĩ đến một ngày chơi xe điều khiển từ xa mà không cần tay điều khiển đắt […]
IoT book v1.1 1: Cập nhật tình trạng IoT thế giới và Việt nam2: IoT là gì ?3: Ứng dụng […]
Các bạn có nghĩ đến một ngày chơi xe điều khiển từ xa mà không cần tay điều khiển đắt tiền không?Các bạn có nghĩ đến điều khiển xe IoT từ xa với chiếc điện thoại android của mình không nào?Để hướng dẫn các bạn trẻ […]